logo MPWiK

Aktualności

Komunikaty

Szanowni Klienci,

W związku z wejściem w życie dnia 20 stycznia 2022 r. nowych taryf za wodę i ścieki (drugi rok taryfowy) informujemy, że rozliczenie rachunków Klientów w okresie, w którym dokonano zmiany ceny, nastąpi proporcjonalnie. System rozliczy zużycie wody i ścieków według ilości dni obowiązywania starej i nowej ceny. Jednocześnie informujemy, że abonament w nowej cenie będzie naliczany od 1 lutego br.

 

Komunikat w tej sprawie, decyzje Regulatora oraz szczegółowo przedstawione grupy taryfowe są dostępne na stronie internetowej www.mpwik-leszno.pl w zakładce: Strefa klienta / Taryfa - opłaty za wodę i ścieki / Nowe Taryfy 01.2021 - 01.2024

 

a p j .