logo MPWiK

Laboratorium

Informacje dla klientów

Laboratorium

Przyjmowanie próbek do badań:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 14.00

 

Wytyczne dla Klientów, którzy sami pobierają i transportują próbki do  badań:

 

Za prawidłowo transportowane próbki uważa się takie, które zostały dostarczone do Laboratorium w torbie chłodniczej, w której temperatura była niższa bądź równa temperaturze pobranej próbki. Dla próbek do badań mikrobiologicznych dopuszczalne jest  transportowanie próbek w temperaturze:
(2,0 ÷ 8,0)°C.

Próbki w trakcie transportu nie powinny ulec procesowi  ogrzania.

W przypadku, gdy Klient sam dostarcza próbki do badań, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość poboru i transportu próbek.

 

Oferta

Katalog Laboratorium

a p j .