logo MPWiK

Aktualności

Z życia firmy

Wodociągi Leszczyńskie - 💁‍♀️📣 POLECAMY NASZE USŁUGI - zapraszamy do zapoznania się z ofertą 👇

Przedstawiamy ofertę USŁUG świadczonych przez Wodociągi Leszczyńskie i zachęcamy do korzystania z nich!

👷🏻👨‍🔧 Stoi za nami wykwalifikowana kadra i wieloletnie doświadczenie w realizacji usług wod-kan.

Wodociągi Leszczyńskie - Defibrylatory AED dla bezpieczeństwa Pracowników i Klientów

W Wodociągach Leszczyńskich pojawi się sprzęt AED (Automatyczny Elektroniczny Defibrylator), czyli w pełni zautomatyzowane urządzenia mające za zadanie przywrócenie prawidłowej pracy serca podczas konieczności udzielenia pierwszej pomocy

Wodociągi Leszczyńskie - 100 mln zł z obligacji przychodowych – BGK odpowiada na potrzeby lokalnych społeczności

Bank Gospodarstwa Krajowego przeprowadzi emisję obligacji przychodowych do 100 mln zł dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lesznie. Dzięki pozyskanym środkom MPWiK zrealizuje inwestycje strategiczne, w tym zmodernizuje i rozbuduje oczyszczalnię ścieków w Henrykowie oraz przeprowadzi modernizację systemu wodociągowego w Gminie Lipno. Inwestycje te zapewnią na kolejne kilkadziesiąt lat bezpieczeństwo odbioru ścieków i dostaw wody oraz wyraźnie ograniczą bieżące koszty eksploatacyjne, znacznie poprawiając między innymi efektywność energetyczną.

Wodociągi Leszczyńskie - Powstaje ścieżka edukacyjna przy ul. Lipowej

Skwer przy ul. Lipowej w Lesznie jeszcze w tym roku zyska nowe oblicze, a mianowicie edukacyjno-rekreacyjne. Pojawią się tutaj tablice oraz urządzenia dydaktyczne. Zostaną zasadzone drzewa gatunku jarząb szwedzki. Teren zielony zyska rolę bioretencyjną – będzie tu przepuszczalna nawierzchnia mineralna oraz łąki kwietne.

Wodociągi Leszczyńskie - Inwestujemy dla mieszkańców Gminy Lipno

Nowa Stacja Podnoszenia Ciśnienia Targowisko oraz estetyczna i zmodernizowana Stacja Uzdatniania Wody Radomicko to inwestycje, które są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Gminy Lipno.

Wodociągi Leszczyńskie - Wystawa na leszczyńskim Rynku ponownie otwarta!

Zapraszamy do zapoznania się z ekspozycją dotyczącą historii leszczyńskich wodociągów. Wystawę pn. 120 lat wodociągów w Lesznie można oglądać przy Ratuszu do 30 listopada br.

a p j .