logo MPWiK

Interesariusze

Finansowanie zewnętrzne

Od ponad dekady Spółka korzysta z zewnętrznych form dofinansowania inwestycji.

Od 2013 roku wsparcie z funduszy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poszerzone zostało o współpracę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ponadto w 2014 roku Spółka wykorzystała środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich w ramach inicjatywy JESSICA.

Preferencyjne pożyczki pozyskiwane przez MPWiK pozwalają na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych i pozainwestycyjnych w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, m. in. budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Ponadto dokonano kompleksowej rewitalizacji terenów ujęcia wody w Zaborowie.

Wodociągi Leszczyńskie - Finansowanie zewnętrzne

a p j .