logo MPWiK

Infrastruktura spółki

Laboratorium

Infrastruktura spółki
Infrastruktura spółki
Infrastruktura spółki
Infrastruktura spółki
Infrastruktura spółki
Infrastruktura spółki

Laboratorium w leszczyńskich wodociągach funkcjonuje już od lat siedemdziesiątych

Na początku swojej działalności zlokalizowane było na terenie Ujęcia Wody Zaborowo przy ul.1-go Maja w Lesznie. Od 1 stycznia 1993 roku jego siedzibę przeniesiono na teren bazy Spółki na ul. Lipową 76 A oraz powiększono o pracownię bakteriologii.

Nowoczesne i akredytowane

W celu poprawienia warunków lokalowych i zapewnienia klientom wysokiej jakości świadczonych usług (otrzymania akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005)  oraz  możliwości rozszerzenia zakresu działalności, od 1 stycznia 2007 r. rozpoczęto prace przygotowawcze do budowy nowego, wydzielonego obiektu Laboratorium na terenie Bazy Spółki. Projekt zakładał rozbudowę (zwiększenie powierzchni pracowni analitycznych i wydzielenie nowych pomieszczeń badawczych o nowe pracownie, dostosowanie obszaru badań mikrobiologicznych do wymogów środowiskowych, doposażenie w nowe urządzenia pomiarowe i badawcze. Nowo wybudowany obiekt Laboratorium został przekazany do użytkowania z dniem 23 grudnia 2009 roku.

Laboratorium Badania Wody i Ścieków świadczy usługi w zakresie pobierania próbek, badań fizyko-chemicznych  i mikrobiologicznych wody, ścieków i osadów wykonywanych na potrzeby wewnętrzne Spółki oraz dla klienta zewnętrznego. Od 2010 roku posiada certyfikat akredytacji nr  AB  1214.

więcej informacji

 

a p j .