logo MPWiK

Infrastruktura spółki

Przepompownie

Infrastruktura spółki
Infrastruktura spółki
Infrastruktura spółki
Infrastruktura spółki
Infrastruktura spółki
Infrastruktura spółki

Przepompownie ścieków

Spółka obsługuje ogółem 65 przepompowni ścieków (w tym 44 przepompowni sieciowych i 21 przepompowni przydomowych)

W gminie Święciechowa znajdują się 42 przepompownie (w tym 21 sieciowych i 21 przydomowych). Są one zlokalizowane w miejscowościach: Święciechowa, Długie Stare, Lasocice, Przybyszewo, Henrykowo, Strzyżewice, Krzycko Małe.

Na terenie Gminy Lipno funkcjonuje 15 przepompowni. Znajdują się w miejscowościach: Wilkowice, Mórkowo, Lipno, Gronówko.

W Lesznie Spółka posiada 8 przepompowni ścieków. Najbardziej znaną i rozpoznawaną przez mieszkańców jest tzw. Gruba Kaśka.

Gruba Kaśka - trochę historii...

Przepompownia ścieków przy ulicy Grunwaldzkiej w Lesznie budowana była w latach 1975- 1977 i oddana do eksploatacji w czerwcu 1977 roku. Według założeń projektowych do pompowni ścieków dopływać miały ścieki sanitarne ze zlewni rozdzielczej osiedli mieszkaniowych wschodniej części miasta, która aktualnie obejmuje Osiedle Przyjaźni, Przylesie, Zamenhofa, Rejtana, Leśna Osada, Grzybowo, rejon Francuskiej i Luksemburskiej. Technologia pompowania ścieków oparta została na: dwóch zbiornikach o kształcie pierścieni – zbiornik napływowy („mały”) oraz zbiornik retencyjny („duży”), pięciu agregatach pompowych, w których skład wchodziły: pompa 20 kW, zbiornik sitowy (separacyjny) oraz układ rurociągów (ssawny, obwodowy i tłoczny).

Dzięki swojemu kształtowi rotundy obiekt zyskał przydomek Gruba Kaśka (zainspirowany nazwą warszawskiego ujęcia na Wiśle).

Po ponad trzech dekadach nieprzerwanej pracy urządzenia zostały mocno wyeksploatowane, w związku z czym coraz częściej zdarzały się awarie, zaś ich naprawy były coraz trudniejsze. Niemożliwy stał się dostęp do części zamiennych wycofanych  z produkcji pomp i armatury. Zbyt mała stała się także przepustowość przepompowni w stosunku do aktualnych potrzeb.

Modernizacja

 W 2013 roku Gruba Kaśka przeszła "lifting". Wykonana została modernizacja przepompowni wraz z budową nowego rurociągu tłocznego w ulicy Racławickiej.

Przebudowana została cała część podziemna rotundy, sięgająca aż 10 metrów wgłąb ziemi. Obok zbiorników ściekowych znajdują się pomieszczenia, gdzie pracują cztery nowoczesne pompy. Obiekt został całkowicie zautomatyzowany.

 

a p j .