logo MPWiK

Infrastruktura spółki

 

Infrastruktura spółki
Infrastruktura spółki
Infrastruktura spółki
Infrastruktura spółki
Infrastruktura spółki
Infrastruktura spółki

Sieć wodociągowa

Sieć wodociągowa obsługiwana przez Spółkę (wg danych z 2020 r.):

  •      20,6 km magistral wodociągowych
  •    290,5 km sieci rozdzielczej
  •    czynne przyłącza wodociągowe do budynków: 11 863 szt.
W tym:
👉 na terenie m. Leszna znajduje się 175,7 km sieci wodociągowej (magistrale + sieć rozdzielcza) i 7 758 szt. przyłączy;
👉 na terenie gm. Lipno znajduje się 112,7 km sieci wodociągowej i 2 702 szt. przyłączy;
👉 na terenie gm. Święciechowa znajduje się 22,7 km sieci wodociągowej i 385 szt. przyłączy. 
 

Sieci wybudowane są z żeliwa, PVC PP, PE w średnicach 80 mm – 800 mm

Przyłącza wybudowane są ze stali, Pb, PVC, PE, PP w średnicach 25 mm- 150 m

 

Sieć kanalizacyjna

Sieć kanalizacyjna obsługiwana przez Spółkę (wg danych z 2020 r.):

  •   52,7 km sieci ogólnospławnej
  • 336,9 km sieci sanitarnej (rozdzielczej)
  •   czynne przyłącza kanalizacji sanitarnej: 9 907 szt.

W tym:

👉 na terenie m. Leszna znajduje się 52,7 km kanalizacji ogólnospławnej i 202,7 km kanalizacji sanitarnej oraz 7 514 szt. przyłączy;

👉 na terenie gm. Lipno znajduje się 55,1 km kanalizacji sanitarnej i 1 078 szt. przyłączy;

👉 na terenie gm. Święciechowa znajduje się 79,1 km kanalizacji sanitarnej i 1 315 szt. przyłączy.

 

Sieci wykonane są z rur kamionkowych, betonowych żelbetowych, PVC, PP, PE, o kształtach jajowym, kołowym, dzwonowym, kwadratowym.

 

Spółka zajmuje się też eksploatacją i konserwacją sieci kanalizacji deszczowej stanowiącej własność miasta Leszna.

a p j .