logo MPWiK

Aktualności

Komunikaty

🔧 W wyniku prowadzonych prac związanych z przebudową magistrali wodociągowej na ul. #Szybowników w #Lesznie, realizowanych przez zewnętrznego Wykonawcę, stwierdzono w rejonie #Zatorza zwiększone napowietrzenie wody w sieci wodociągowej rozdzielczej.

💧 Jednocześnie informujemy, iż do momentu ustabilizowania się sytuacji mieszkańcy tego rejonu mogą zauważyć zmiany parametrów wody. Natomiast nie mają one wpływu na jakość i przydatność wody do spożycia.

 

Kontakt z MPWiK

📞 994

a p j .